Анкер Болт

Анкер болт 10х120
15 р.
Анкер болт 10х130
15 р.
Анкер болт 10х80
10 р.
Анкер болт 8х60
7 р.
Анкер забивной М10 12х40
16 р.
Анкер забивной М12 16х50
18 р.
Анкер забивной  М14 18х60
20 р.
Анкер забивной М16 20х65
25 р.
Анкер забивной М20 25х80
65 р.
Анкер забивной  М6 8х40
10 р.
Анкер забивной  М8 10х30
8 р.
Анкерный болт с гайкой 12х100
15 р.
Анкерный болт с гайкой 12х60
12 р.
Анкерный болт с гайкой10х97
11 р.
Анкерный болт с гайкой  8х100
10 р.
Анкерный болт с гайкой  8х120
11 р.
Анкерный болт с гайкой  8х185
8 р.
Гайка М10
200 р.
Гайка М12
200 р.
Гайка М14
230 р.
Гайка М16
230 р.
Гайка М20
230 р.
Гайка М6
130 р.
Гайка М8
200 р.

+7 (499) 394-75-23

+7 (925) 481-57-23